top of page

ICS Mühendislik'in benimsediği büyüme stratejisi ve sürdürdüğü yeniden yapılanma projesinin başarıya ve belirlenen hedeflere ulaşmasının büyük ölçüde insan kaynağına dayandığı gerçeğinden hareketle işe alma, terfi, performans değerlendirme, kariyer planlama ve eğitim süreçlerinde iyileştirme çalışmalarına, aralıksız olarak devam etmektedir. 

 

ICS personeli geleceğe güvenle bakabilmenin ve ICS'li olmanın ayrıcalığını yaşamaktadır.

bottom of page